Εργοθεραπεία:

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

Η "εργοθεραπεία" δεν ταυτίζεται με την "απασχολησιοθεραπεία" και μόνο οι εργοθεραπευτές έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για αξιολόγηση και εφαρμογή κατάλληλα επιλεγμένων δράσεων με σκοπό, στόχο και κατ' επέκταση θεραπευτικό αποτέλεσμα.
Ρόλος εργοθεραπευτών


Κινητοποίηση και ανεξάρτητη διαβίωση των Α.με.Α.


Ιστορικό


Περιεχόμενο σπουδών του τμήματος


Εργοθεραπεία και ρευματοειδής αρθρίτιδα


Εργοθεραπεία και αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο


Εργοθεραπεία και νόσος του Parkinson


Εργοθεραπεία και σκλήρυνση κατά πλάκας


Εργοθεραπεία και παραπληγία-τετραπληγία


Ωμική ζώνη (Παγωμένος ώμος)


βιντεο: Αγγ. Σαμπαλη
Αρχ. Σελίδα | Ασκληπιείο Βούλας | Επικοινωνία
Copyright © webavenue. All rights reserved.